Alkalmak a 41. héten

2019. 10. 07. – 10. 13.

hétfő
17 óra – Konfirmációi előkészítő I.
18 óra – Konfirmációi előkészítő II.
18 óra –  Ifi

szerda
10 óra – Gyülekezeti bibliaóra

csütörtök
15 óra – Istentisztelet az Empátia gondozóházban

szombat
14 óra – Látogatás a Szépművészeti Múzeumba

vasárnap
9,30 óra – Imacsoport
10 óra – Istentisztelet
10 óra – Gyermek Istentisztelet

az Istentisztelet témája:

Keresztyénként mindent el kell-e tűrnünk a szeretet nevében?
1Korintus 13.

Ezen a vasárnapon felolvasandó szövegrészlet
Kempis Tamás – Krisztus követése című művéből

„Mert nincs illendőbb áldozati adomány és nagyobb engesztelés a bűnök eltörlésére, mint ha magadat őszintén és teljesen Istennek ajánlod… Ha megteszi az ember, ami rajta áll, és igazi bűnbánatot tart, valahányszor bocsánatért és kegyelemért hozzám folyamodik; élek én – mondja az Úr – és nem akarom a bűnös halálát, hanem inkább azt, hogy megtérjen, bűneire nem emlékezem majd többé, hanem mindent megbocsátok neki.”
IV/7./II

 

Alkalmak a 42. héten

2019. 10. 14. – 10. 20.

hétfő
17 óra – Konfirmációi előkészítő I.
18 óra – Konfirmációi előkészítő II.
18 óra –  Ifi

Kedd

10 óra – Kórházmisszió

szerda
10 óra – Gyülekezeti bibliaóra

szombat
16 óra – Házaspár-kör

vasárnap
9,30 óra – Imacsoport
10 óra – Istentisztelet
10 óra – Gyermek Istentisztelet

az Istentisztelet témája:

Miért kell templomba járni, ha otthon is tudunk hinni?
5Mózes 19: 1-7

Ezen a vasárnapon felolvasandó szövegrészlet
Kempis Tamás – Krisztus követése című művéből

„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradoztok és meg vagytok terhelve, én új erőt adok nektek. 
Én bezzeg fáradozom verejtékező arccal, szívem is elfacsarodik, vétkek terhe nyomaszt, kísértések nyugtalanítanak, sok gonosz indulat gúzsba köt, rám nehezül, és nincs, aki segítene rajtam, nincs, aki megszabadítana, megmentene, csak te Uram Istenem, én Üdvözítőm. Rád bízom hát magam és mindenemet, hogy oltalmazz és elvezess az örök életre.”
IV/4./II