Alkalmak a 31. héten

2019. 07. 1529. – 08. 04.

szerda
10 óra – Gyülekezeti bibliaóra

vasárnap
10 óra – Istentisztelet

az Istentisztelet témája:

Mit lehet tudni a túlvilágról?
Jelenések 5: 11-14

Ezen a vasárnapon felolvasandó szövegrészlet
Kempis Tamás – Krisztus követése című művéből

„Míg önmagában tetszeleg az ember, addig a te tetszésedet meg nem lelheti, amíg az emberek elismerése után fut, igazi erényre nem tehet szert. … Dicsértessék a te neved és nem az enyém, magasztalják a te keze művét, nem az enyémet, áldják a te szent nevedet… Mert hiszen minden, embertől származó dicsőség, minden földi megtiszteltetés, minden evilági nagyság, ha összevetjük a te örök dicsőségeddel, hiúság és oktalanság.  … …egyedül tiéd a dicséret és a tisztelet, a hatalom és a dicsőség mindörökkön örökké.”
III/40./II

 

Alkalmak a 32. héten

2019. 08. 05. – 08. 11.

Kedd
9,30 óra – Kórházmisszió

szerda
10 óra – Gyülekezeti bibliaóra

vasárnap
10 óra – Istentisztelet

az Istentisztelet témája:
Isten elleni lázadásaink formái
4Mózes 21: 4-9

Ezen a vasárnapon felolvasandó szövegrészlet
Kempis Tamás – Krisztus követése című művéből

„Figyelj az én szavamra, akkor nem háborít majd ezer emberi szó sem. Ha mindent összehordanának is ellened, amit csak gonoszság kigondolhat, mit árthat neked, ha mind hallatlanra veszed, s egy szálkánál többre nem becsülöd? … Akinek nincs helyén a szíve, s tekintetét nem Istenre veti, azt könnyen megrendíti a gyalázkodó emberi szóbeszéd. Aki viszont énbennem bízik, s nem vigyáz kényesen a maga becsületére, azt emberektől való félelem meg nem köti. Mert én minden titoknak bírája és ismerője vagyok, tudom, mi hogy esett, ki sértett, ki tűrt. Tőlem való az a mondás: én engedtem, hogy ez megessék, s így nyilvánvalóvá legyen, mi szándék munkál sokak szívében. Én ítélem meg, ki bűnös, ki ártatlan, de előbb mind a kettőt próbára vetem, azért nem nyilvánítom ki ítéletemet. Az emberek tanúbizonysága sokszor megcsal, az én ítéletem igaz, állandó, meg nem másítható.”
III/46./I