Alkalmak a 15. héten

2019. 04. 8. – 04. 14.

hétfő
17 óra – Hittan és Konfirmációi előkészítő
18 óra – Ifi

kedd
9.30 óra – Kórházmisszió

szerda
10 óra – Gyülekezeti bibliaóra

csütörtök
18 óra – Diakóniai bibliaóra

vasárnap
10 óra – Istentisztelet

az Istentisztelet témája:
Virágvasárnap

Ezen a vasárnapon felolvasandó szövegrészlet
Kempis Tamás – Krisztus követése című művéből

„Én minden derék embert megjutalmazok, erős igazolója vagyok minden istenkeresőnek. Írd szívedbe minden szavamat, és fontolgassad gondosan, mert szükséged lesz rájuk a kísértés idején. Amit nem értesz, amikor olvasod, majd megérted a látogatás napján. Kétféleképpen szoktam meglátogatni választottaimat: kísértéssel és vigasztalással. Minden nap két leckét tartok nekik: az egyikben korholom hibáikat, a másikban bátorítom őket az erényekben való gyarapodásra.”
III/3./II

Alkalmak a 16. héten

2019. 04. 15. – 04. 21.

hétfő
17 óra – Hittan és Konfirmációi előkészítő
18 óra – Ifi
18 óra – Húsvéti előkészítő alkalom

kedd
18 óra – Húsvéti előkészítő alkalom

szerda
10 óra – Gyülekezeti bibliaóra
18 óra – Húsvéti előkészítő alkalom

csütörtök
18 óra – Interaktív Istentisztelet

péntek (nagypéntek)
10 óra – Istentisztelet, Úrvacsora
18 óra – Istentisztelet, Úrvacsora

vasárnap
 8 óra – Istentisztelet, Úrvacsora
10 óra – Istentisztelet, Úrvacsora

az Istentisztelet témája:
Húsvét

Ezen a vasárnapon felolvasandó szövegrészlet
Kempis Tamás – Krisztus követése című művéből

„Amikor Jézus velünk van, minden jól megy, és semmi sem látszik nehéznek. Amikor pedig Jézus nincs velünk, minden nagyon nehéz. Mikor Jézus elnémul bennünk, semmit sem ér a külső vigasztalás. Ha pedig Jézus csak egy szót is szól, nagy vigasztalást szerez. Ugye Mária Magdolna mindjárt fölserkent arról a helyről, ahol sírt, amikor Márta megszólította: Itt van a Mester és hív téged. Boldog az az óra, amelyben Jézus a könnyek közül a lélek örömére hív.”
II/8./I-a