Alkalmak a 12. héten

2019. 03. 18. – 03. 24.

hétfő
17 óra – Hittan és Konfirmációi előkészítő
18 óra – Ifi

szerda
10 óra – Gyülekezeti bibliaóra

csütörtök
15 óra – Istentisztelet, az Empátia Gondozóházban

szombat
16 óra – Házaspár-kör

vasárnap
10 óra – Istentisztelet

az Istentisztelet témája:
“Hogyan lehet örömteli életszemléletünk” Fil 4, 4-7

Ezen a vasárnapon felolvasandó szövegrészlet
Kempis Tamás – Krisztus követése című művéből

„Hadd hallom, mit mond bennem az Úristen! Boldog az a lélek, amely meghallja a benne megszólaló Urat, és befogadja a vigasztalás igéjét, amely az Úr szájából való. Boldog az a fül, amely rányílik az isteni sugallatok halk neszére, és evilág suttogásaira semmit sem figyel. Nagyon boldog az a fül, amely nem az odakint hangoskodó szót, hanem a belül tanító igazságot hallgatja. Boldog a szem, amely bezárul a kintvalók előtt, de figyel a belülvalókra. Boldogok, akik a belső dolgokat átértik, és mindennapos gyakorlással igyekeznek mind jobban fölkészülni a mennyei titkok befogadására.”

III/1./I

Alkalmak a 13. héten

2019. 03. 11. – 03. 17.

hétfő
17 óra – Hittan és Konfirmációi előkészítő
18 óra – Ifi

kedd
9.30 óra – Kórházmisszió

szerda
10 óra – Gyülekezeti bibliaóra

péntek
9.30 óra – Baba-Mama klub tanácsadással

szombat
9 óra – Kertrendezés

vasárnap
10 óra – Istentisztelet

az Istentisztelet témája:
“Földi tetteink túlvilági hatásai” Máté 25, 31-46

Ezen a vasárnapon felolvasandó szövegrészlet
Kempis Tamás – Krisztus követése című művéből

„Szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Szolgád vagyok én, tégy értelmessé, hogy eligazodjam tanúságaidon. Hajtsd szívemet azokhoz a szavakhoz, amelyek a te szádból valók, ékesszólásod borítson el, akár a harmat. Izrael fiai hajdan mondták Mózesnek: Te szólj hozzánk, és meghallgatunk, ne beszéljen hozzánk az Úr, hogy meg ne haljunk. Nem így Uram, nem így könyörgök, inkább úgy kérlellek alázatosan és nagy kívánsággal, mint Sámuel próféta: Szólj Uram, mert hallja a te szolgád.”

III/2./I